เชียงใหม่อ่อนหวาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่หุ่นสวยได้เริ่มที่รสหวาน

 

โรคอ้วน

แม้โดยทั่วไป น้ำตาลไม่ได้มีแคลอรี่มากกว่าแป้ง หรือโปรตีน แต่ในเมื่อผู้ติดหวานมักจะติดอาหารที่มีไขมันสูง จึงทำให้เกิดโรคอ้วนได้ง่าย นอกจากนี้น้ำตาลยังอยู่ในกลุ่มอาหารที่ สามารถทำให้การเผาผลาญในร่างกายช้าลง ทำให้น้ำตาลในเลือดลดลง และเกิดภาวะน้ำหนักเกิน

จากการวิจัย พบว่า เด็กที่ดื่มอัดลม หรือน้ำหวาน จะมีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้นอกจากปริมาณน้ำตาลที่อยู่ในเครื่องดื่ม ดังกล่าวจะเป็นตัวเพิ่มแคลอรี่แล้ว ยังพบว่า เด็กที่ดื่มน้ำอัดลม หรือน้ำหวาน มีการบริโภคอาหารที่มีแลลอรี่สูง ประเภทแป้ง น้ำตาล และไขมัน มากกว่าเด็กที่ไม่ดื่มด้วย

มีการศึกษามากมายที่พบว่า เด็กไทยมีภาวะโภชนาการเกิน หรือเป็นโรคอ้วน เพิ่มจำนวนขึ้น (กรมอนามัย, 2537) และมีแนวโน้มที่เด็กกลุ่มอายุน้อยจะอ้วนเร็วขึ้น นอกจากนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่า ส่วนหนึ่งของผู้ใหญ่ที่อ้วนนั้น เป็นเด็กที่อ้วนมาก่อน จากการศึกษาแบบติดตามในระยะยาว พบว่า ร้อยละ 26-41 ของเด็กก่อนวัยเรียน ที่อ้วน จะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วน ขณะที่เด็กวัยเรียน และวัยรุ่นที่อ้วน มีโอกาสจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่อ้วน ร้อยละ 42-63 และร้อยละ 80 ตามลำดับ

ในส่วนของโรคที่ตามมากับโรคอ้วน พบว่า บรรดาโรคที่พบในผู้ใหญ่นั้น ก็สามารถพบในเด็กด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไขมันในเลือดสูง เบาหวานชนิดที่ 2 ความดันสูง โรคทางเดินหายใจ และปัญหาทางด้านสังคม และสภาพจิตใต

องค์การอนามัยโลกก็ยอมรับว่า น้ำตาลเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคอ้วน อันนำไปสู่ภาวะโรคเบาหวาน และโรคหัวใจ และยังระบุว่า โรคอ้วน เป็นปัญหาทางสุขภาพระดับโลก ที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วนUser : Pass :   กรุณาล็อกอินก่อนแสดงความเห็นด้วยค่ะ
สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ!!