เชียงใหม่อ่อนหวาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดถุงขนม

แหล่งที่มา:ไทยโพสต์, 31 มค.48

Online avialable:[http://dental.anamai.moph.go.th/oralhealth/kanom/news.php?id_news=10060]

หวั่นเด็กไทยเป็นโรคอ้วน และขาดสารอาหารจากการบริโภคขนมขบเคี้ยว อย. แนะผู้ปกครองควรอ่านส่วนประกอบ และข้อมูลโภชนาการ ก่อนซื้อขนมให้เด็กรับประทาน เลือกขนมที่อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ปลูกฝังให้เด็กกินขนมเป็นมื้อ ไม่กินพร่ำเพรื่อ อย่าหลงซื้อเพราะเชื่อโฆษณา โดยเฉพาะการแจกแถมของเล่นเด็ก ซึ่งนอกจากจะไม่ได้รับประโยชน์ และเสียเงินทองแล้ว ยังอาจเกิดผลเสียต่อสุขภาพของบุตรหลานได้

ภก.มานิตย์ อรุณากูร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน ที่พบว่า เด็กไทยจำนวนมาก มักเป็นโรคอ้วน ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากการบริโภคขนมขบเคี้ยวอย่างพร่ำเพรื่อ เกินความจำเป็น โดยพบว่า เด็ก หรือเยาวชนอายุ 6-25 ปี ร้อยละ 90 กินขนมขบเคี้ยวอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 วัน ส่วนใหญ่กินหลังโรงเรียนเลิก ขนมขบเคี้ยวที่นิยม ได้แก่ มันฝรั่งทอด ลูกอม ช็อกโกแลต ข้าวเกรียบกุ้ง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ห่วงใยปัญหาดังกล่าว จึงขอแจ้งเตือนมายังผู้ปกครอง และเด็กทุกคน ให้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องว่า ขนมขบเคี้ยวส่วนใหญ่ ประกอบด้วยแป้ง น้ำตาล น้ำมัน ผงชูรส โดยเฉพาะแป้ง จะถูกขัดสีจนฟอกขาว และมีน้ำตาลสูง มีกากใยอาหารน้อย เมื่อกินเข้าไปแล้วจะอิ่มง่าย พอถึงอาหารมื้อหลัก ก็จะกินได้น้อย นอกจากนี้ หากเด็กบริโภคขนมขบเคี้ยวบ่อยครั้ง เป็นเวลานาน ส่วนประกอบต่างๆ โดยเฉพาะแป้งและน้ำตาล จะเปลี่ยนเป็นไขมัน และสะสมตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ทให้มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน ทำให้เกิดโรคอ้วน และอาจทำให้เกิดโรคอื่นตามมา เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง หรืออาจเป็นโรคขาดสารอาหาร เนื่องจากการรับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ และขนมขบเคี้ยวไม่มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ดังนั้น ผู้ปกครองควรแนะนำ หรือสอนให้เด็กรับประทานผัก และผลไม้ให้มากกว่าบริโภคขนม ซึ่งจะให้ประโยชน์ต่อร่างกาย ทำให้เด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติ มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ขอแนะนำให้ผู้ปกครองปลูกฝังให้เด็กกินขนมเป็นมื้อ ไม่เกินพร่ำเพรื่อ ให้ความใส่ใจต่อการอธิบายข้อมูลให้เด็กทราบว่า เหตุใดถึงไม่ควรกินขนมมากเกินไป ส่งเสริมให้เด็กออกกำลังกายแทนการนั่งหน้าจอโทรทัศน์ ดูโฆษณา หรือเล่นเกม และสอนให้รู้จุกอ่านฉลาก ดูข้อมูลส่วนประกอบของอาหาร วันเดือนปีที่ผลิต และ/หรือ หมดอายุ ตลอดจนรู้จักเปรียบเทียบข้อมูลโภชนาการ ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อขนมทุกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้รับขนมที่มีประโยชน์ ต่อสุขภาพมากขึ้นUser : Pass :   กรุณาล็อกอินก่อนแสดงความเห็นด้วยค่ะ
สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ!!