เชียงใหม่อ่อนหวาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  -   วารสาร Dent time Vol. I Issue 2      2009-11-04

  -   แนะนำวารสาร Dent timeVol.I      2009-09-05

  -   แนะนำ Blogเด็กเชียงใหม่อ่อนหวานhttp://dentalcm.blogspot.com      2009-02-17

  -   หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย"สสส. เดินเครื่อง...ปรับพฤติกรรมไม่กินหวาน"      2009-01-21

  -   เพลง Hello น้อยหน่อย      2009-01-21

  -   หนังสือพิมพ์มติชน"เด็กๆไม่กินหวาน สร้างภูมิต้านทานฟันผุ"      2009-01-20

  -   หนังสือพิมพ์ข่าวสด"ฝึกแม่ครัวน้อยให้เลิกกินหวาน"      2009-01-16

  -   หนังสือพิมพ์แนวหน้า "ฝึกแม่ครัวน้อยเลิกทานหวานลดฟันผุ"      2009-01-16

  -   "สองสหายกลายร่าง" โรงเรียนวัดเชียงยืน      2009-01-08

  -   เปิดเวที "ผู้ประกาศข่าวอ่อนหวาน"      2009-01-07
1 2 3 Next Last