หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ : งานไอที สสจ.เชียงใหม่)
ประชุมคณะทำงานด้านบริหารงบประมาณและการเงิน การคลัง จังหวัดเชียงใหม่   
ประชุมคณะทำงานด้านบริหารงบประมาณและการเงิน การคลัง จังหวัดเชียงใหม่ (CFO) ครั้งท
วันที่ : 21 กค. 60 โดย : นาย โสภณ  คำภีระ [ สสจ.เชียงใหม่]
ประชุมเชิงปฎิบัติการ การใช้โปรแกรม INVC สำหรับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ท   
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัด
วันที่ : 19 กค. 60 โดย : นาย พิรุณ  อินตา [ สสจ.เชียงใหม่]
การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2560   
กำหนดการประชุมสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2560 ใ
วันที่ : 18 กค. 60 โดย : นางสาว แพรวพรรณ  ปันใจดี [ สสจ.เชียงใหม่]
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการ   
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการ วันท
วันที่ : 11 กค. 60 โดย : นาย โสภณ  คำภีระ [ สสจ.เชียงใหม่]
ประชุมคณะทำงานจัดซื้อวัสดุทันตกรรมร่วมระดับเขต เขตสุขภาพที่1 ครั้งที่ 1/256   
เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2560 คณะทำงานจัดซื้อวัสดุทันตกรรมร่วมระดับเขต เขตสุขภาพที่ 1จ
วันที่ : 07 กค. 60 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]
  

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200