ชนิดหนังสือ เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือจาก ถึง หนังสือเรื่อง ไฟล์แนบ View
ปกติ ชม 0032.001.2/27063 24 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 - นายอำเภอทุกอำเภอ
 ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1) 12680_335797809.pdf
4
ปกติ ชม0032.002/ว1313 25 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - รพ.นครพิงค์/รพ.ทั่วไป/รพ.ชุมชนทุกแห่ง
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เส้นทางการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอสู่ Thailand 4.0
1) 12692_2093749456.pdf
3
ปกติ 003.6/ว.1291 24 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 แจ้งผลการเยี่ยมเสริมพลังระบบสุขภาพอำเภอ
1) 12638_312162156.pdf
0
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0032.001/ว1312 25 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
1) 12675_520412818.pdf
0
ปกติ ชม0032.002/27082 25 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - นายอำเภอทุกอำเภอ
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เส้นทางการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอสู่ Thailand 4.0
1) 12691_527459245.pdf
2
ปกติ 003.6/ว1297 24 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  - สาธารณศุขอำเภอทุกอำเภอ
 ขอเชิญส่งผลงานเพื่อรับรางวัลบุคคล/องค์กรดีเด่นด้านวิชาการสารเสพติด แอลกอฮอล์และโรคเอดส์
1) 12668_300593507.pdf
0
ปกติ 003.6/27066 24 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  - นายอำเภอทุกอำเภอ
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการการพัฒนายุทธศาสตร์ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 4.0
1) 12671_569023091.pdf
1
ด่วนที่สุด 003.6/27067 24 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  - สาธารณสุขอำเภอ
 การประเมินคัดเลือกสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ระดับภาคเหนือ ปี 2560
1) 12663_1250474603.pdf
2